גב' בתיה קינן

גב'
רכזת קידומים וועדות מקצועיות סגל בכיר
טלפון: 
דוא"ל: