הפקולטה למדעי החברה מאגדת בתוכה 12 יחידות אקדמיות. שמונה מחלקות: גיאוגרפיה וסביבה, החוג המשולב למדעי החברה, כלכלה, ניהול, מדעי המדינה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, פסיכולוגיה, קרימינולוגיה וארבעה בתי ספר: חינוך, עבודה סוציאלית, תקשורת ומנהל עסקים.