הפקולטה למדעי החברה - אוניברסיטת בר-אילן

הפקולטה למדעי החברה מאגדת בתוכה 11 יחידות אקדמיות. שמונה מחלקות: גיאוגרפיה וסביבה, המחלקה למדעי חברה ובריאות, כלכלה, ניהול, מדעי המדינה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, פסיכולוגיה, קרימינולוגיה ושלושה בתי ספר: עבודה סוציאלית, תקשורת ומנהל עסקים.
הודעות