הפקולטה למדעי החברה הוקמה בשנת 1972 וזאת כתוצאה מהחלטתה של האוניברסיטה לנתק את הפקולטה למדעי החברה מהפקולטה ליהדות שעד שנה זו היו פקולטה אחת.ניתוק זה העלה את הצורך לקבוע אלו מחלקות יהיו תחת פיקוחה של הפקולטה למדעי החברה ולבסוף הוחלט על שש מחלקות: גיאוגרפיה, כלכלה, מדעי המדינה, סוציולוגיה, פסיכולוגיה וקרימינולוגיה ושני בתי ספר: חינוך ועבודה סוציאלית.