סגל הפקולטה

סגל

שם תפקיד טלפון
פרופ' גיל אפשטיין דיקן הפקולטה 03-5318381
מר שמואל עמרני ראש מנהל הפקולטה 03-5318381

סגל מנהלי

שם תפקיד טלפון
גב' טל אלהרר מזכירה 03-5318381/2
גב' ליאת אלון מרכזת לשכת הדיקן 03-5318381
גב' אפרת בסל רכזת מינויים ועובדים לפי שעות 03-5318381/2
גב' הילה טובי רכזת ועדות וקידומים 03-5318381/2
גב' שרון נען-רם רכזת מינויים ומלגות 03-5318381/2
גב' מיכל צאיג רכזת תכניות ומינויים 03-5318381/2
גב' עמית ראובני רכזת ועדות וקידומים 03-5318381