קורסים הנלמדים בקמפוס

התוכנית ללימודי מגדר -  קורס שיטות מחקר פמיניסטיות - גילי הרטל

הפקולטה לחינוך - קורס שיטות מחקר איכותניות - סיגל אופנהיים-שחר