אודות הפקולטה

הפקולטה למדעי החברה הוקמה בשנת 1972 וזאת כתוצאה מהחלטתה של האוניברסיטה לנתק את הפקולטה למדעי החברה מהפקולטה ליהדות שעד שנה זו היו פקולטה אחת.ניתוק זה העלה את הצורך לקבוע אלו מחלקות יהיו תחת פיקוחה של הפקולטה למדעי החברה ולבסוף הוחלט על שש מחלקות: גיאוגרפיה, כלכלה, מדעי המדינה, סוציולוגיה, פסיכולוגיה וקרימינולוגיה ושני בתי ספר: חינוך ועבודה סוציאלית.

הדיקן הראשון היה פרופ' סלומון פול שלצידו פעל מזכיר הפקולטה מר  דוד מאיר. ברבות השנים הפקולטה עברה תמורות הן ברמה האקדמית והן ברמה המנהלית, וכיום היא התרחבה והיא  מאגדת בתוכה 11 יחידות אקדמיות ,מהן שמונה מחלקות: גיאוגרפיה וסביבה, החוג משולב למדעי החברה, כלכלה, ניהול, מדעי המדינה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, פסיכולוגיה, קרימינולוגיה, ושלושה בתי ספר: מנהל עסקים, תקשורת ועבודה סוציאלית.

מדובר ביחידות אקדמיות בסדר גודל בינוני ומעלה; אחדות מהן - המחלקה למדעי המדינה וניהול, גדולות מאוד. זוהי הפקולטה הגדולה ביותר באוניברסיטת בר אילן בפרט ובמדינת ישראל בכלל. בכדי להבהיר את סדר הגודל שמדובר בו יוצגו הנתונים הבאים:

בפקולטה לומדים 12,720 סטודנטים המהווים כשני שליש מכלל הלומדים באוניברסיטה. למעלה מ-7,000 מהם לומדים לתואר ראשון, למעלה מ-3,000 לתואר שני וכמעט 500 לתואר שלישי. בפקולטה קיימות גם תוכניות חוץ, לימודי תעודה ותוכניות נוספות, בהן לומדים 2,350 סטודנטים