אודות הפקולטה

הפקולטה למדעי החברה הוקמה בשנת 1972 וזאת כתוצאה מהחלטתה של האוניברסיטה לנתק את הפקולטה למדעי החברה מהפקולטה ליהדות שעד שנה זו היו פקולטה אחת. ניתוק זה העלה את הצורך לקבוע אלו מחלקות יהיו תחת פיקוחה של הפקולטה למדעי החברה ולבסוף הוחלט על שש מחלקות: גיאוגרפיה, כלכלה, מדעי המדינה, סוציולוגיה, פסיכולוגיה וקרימינולוגיה ושני בתי ספר: חינוך ועבודה סוציאלית.

הדיקן הראשון היה פרופ' סלומון פול בשנים שלצידו פעל מזכיר הפקולטה מר דוד מאיר.

ראוי לציין את שמות דיקני הפקולטה שפעלו במהלך השנים ותרמו להתפתחותה ולקידומה:

שם הדיקן

דיקן הפקולטה למדעי החברה

בשנים-

פרופ' פול סולומון

1972-1974

פרופ' ארנסט קראוס

1975-1977

פרופ' יעקב רנד

1978-1981

פרופ' הרוי באבקוף

1982-1986

פרופ' אליהו קנובסקי

1987-1988

פרופ' לאונרד ולר

1989-1993

פרופ' בן-ציון זילברפרב

1994-1997

פרופ' חנוך לביא

1998-2000

פרופ' יוסף מניס

2001-2004

פרופ' יובל וולף

2005-2007

פרופ' שמואל סנדלר

2007-2010

פרופ' זמירה מברך

2011-2014

פרופ' יוסף דויטש

2015-2019

פרופ' גיל אפשטיין

היום - 2020

 

ברבות השנים הפקולטה עברה תמורות הן ברמה האקדמית והן ברמה המנהלית, וכיום היא התרחבה והיא מאגדת בתוכה 11 יחידות אקדמיות, מהן שמונה מחלקות: גיאוגרפיה וסביבה, המחלקה למדעי חברה ובריאות, כלכלה, ניהול, מדעי המדינה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, פסיכולוגיה, קרימינולוגיה, ושלושה בתי ספר: מנהל עסקים, תקשורת ועבודה סוציאלית.

מדובר ביחידות אקדמיות בסדר גודל בינוני ומעלה; אחדות מהן - המחלקה למדעי המדינה וניהול, גדולות מאוד. זוהי הפקולטה הגדולה ביותר באוניברסיטת בר אילן בפרט ובמדינת ישראל בכלל. בכדי להבהיר את סדר הגודל שמדובר בו יוצגו הנתונים הבאים:

בפקולטה לומדים 12,720 סטודנטים המהווים כשני שליש מכלל הלומדים באוניברסיטה. למעלה מ-7,000 מהם לומדים לתואר ראשון, למעלה מ-3,000 לתואר שני וכמעט 500 לתואר שלישי. בפקולטה קיימות גם תוכניות חוץ, לימודי תעודה ותוכניות נוספות, בהן לומדים 2,350 סטודנטים