קורסים הנלמדים בפקולטה

במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה - 

קורס שיטות מחקר איכותניות לתואר ראשון - אורלי בנימין

סדנת שיטות מחקר איכותניות לתואר שני - שלמה גוזמן וניסים לאון

קורס שיטות מחקר איכותניות למתקדמים בדגש על קידוד - גלית אילון