תואר שלישי

הלימודים לשם השגת התואר "דוקטור לפילוסופיה" (תואר שלישי) הם השלב העליון והחשוב בלימודים באוניברסיטה. מטרת הלימודים לקראת התואר דוקטור היא בעיקרה ביצוע עבודת מחקר מקורית, עיונית או ניסויית. עבודה זו אמורה לקדם את חזית המחקר בתחום ולהוכיח את כשרונותיו של המשתלם כחוקר עצמאי. עליו להוכיח יכולת לבצע מחקר מקיף ובעל ערך לקהיליה האקדמית. כן עליו להוכיח שהוא ניחן בסגולות ידע, יוזמה, דמיון והתעמקות, כושר שיפוט והתמדה הדרושים לעובד מחקר עצמאי. המחקר ייחשב כבעל ערך אם, נוסף על היותו בעל רמה מתאימה לפרסום בעיתון מדעי, יהיה בו משום קידום בולט של הדעת וההבנה בתחום המחקר.

לתואר שלישי ניתן להתקבל ב-3 מסלולים, כדלהלן:

  • מסלול ישיר לתואר שלישי-מיועד לבוגרים מצטיינים, המסוגלים להשלים עבודת מחקר מקיפה בתום התואר הראשון ובתוך 6 שנים מתחילת לימודי הדוקטורט.
  • מסלול רגיל -בתום לימודי תואר שני במסלול עם תיזה.
  • מסלול משולב לדוקטורט-שילוב של לימודי תואר שני במשך שנתיים, ועוד 4 שנות לימוד במסגרת התואר השלישי.

כמו"כ, ניתנת אפשרות לסטודנטים מצטיינים, שסיימו את לימודיהם לתואר שני ללא תיזה, להכין במסגרת התואר השלישי עבודה שוות ערך במשך שנה אחת, ולהמשיך, על סמך ציון הולם (לפחות 86) שהתקבל בתום עבודה זאת, בלימודים רגילים לתואר שלישי.

לשירותכם קו מידע 24 שעות ביממה: 03-5318886

קבלת קהל:

במשרדי הוועדה לתואר שלישי, בית הסגל בנין 409, קומה ב'
בימים א', ב', ג', ה', בין השעות 13:00- 9:00

מועדי הרשמה:

ההרשמה לתואר שלישי נמשכת במהלך כל השנה, פרט למחלקה לפסיכולוגיה בה ההרשמה מסתיימת בסוף חודש אפריל.