תואר שני

הלימודים לקראת התואר השני מנותבים בשני מסלולים:

מסלול א' - כולל ביצוע עבודת מחקר והגשת עבודת גמר בכתב על תוצאות המחקר.
מסלול ב' - ללא עבודת מחקר. קיים רק בחלק מהמחלקות ומסיימיו לא יוכלו להציג מועמדותם ללימודים לקראת התואר השלישי, אלא אם כן יבצעו עבודה שוות ערך לעבודת מחקר.

ענייני הלימודים לתואר השני מתנהלים על ידי וועדה מיוחדת שנקראת הוועדה לתואר שני.

להלן רשימת הדרישות לתואר שני במחלקות הפקולטה השונות: