שמואל עמרני
ראש מנהל הפקולטה

מר שמואל עמרני

טלפון: 
משרד: