מכונים, מרכזים וקתדראות

מרכזים פקולטטיביים

 

שם המרכז

מנהל / ראש המרכז

טלפון

קרן שניצר למחקרים בנושאי המשק והחברה בישראל

 

 

יחידת המחקר בנושא עוני, סביבה וחברה

פרופ' אורלי בנימין

03-5318189

050-5949812

benjamo@mail.biu.ac.il

פל"א - הפורום למחקר איכותני

ד"ר משה בן סימון

ד"ר רבקה תובל - משיח

03-5318981

03-5318714

בית הספר לחינוך

 

המכון לחינוך ולמחקר קהילתי

מ"מ – ד"ר שלמה רומי

03-5318152

המכון לחקר החינוך הדתי ולקידומו ע"ש פרופ' א' שטרן

פרופ' ישראל ריץ'

03-5318710

המכון לקידום ההוראה הלמידה והאינטגרציה במערכת החינוך, ע"ש פרופ' יהודה אמיר

פרופ' חיים גזיאל

03-5318260

מרכז חדד לחקר דיסלקציה וליקויי קריאה

מ"מ – ד"ר רחל שיף

03-5318705

מרכז דע-גן

ד"ר ספקטור לוי אורנית

03-5318702

מרכז לחינוך יהודי בתפוצות ע"ש לוקשטיין

הרב שלמה צוייטר

03-5318199

מרכז לחקר קשיי התפתחות תינוקות וילדים בגיל הרך ע"ש בייקר

פרופ' פנינה קליין

03-5318704

מרכז פדגוגי

   

המרכז לפיתוח ותמיכה במעבדות בית הספר

   

מרכז א.י.ל.ה

   

מרכז סאל ואן-גלדר להוראת ספרות השואה ולמחקרה

פרופ' חנה יעוז קסט

03-5317416

קתדרא + מרכז ע"ש ד"ר בורג לחינוך לערכים,לשלום ולסובלנות

פרופ' יעקב עירם

03-5318591

קתדרא לחקר דרכי ההוראה של לימודי הקודש ע"ש הרב ד"ר אוקס

פרופ' שלמה קניאל

03-5318706

 

המחלקה לכלכלה

 

שם המרכז

מנהל / ראש המרכז

טלפון

מכון למחקר כלכלי

פרופ' שושנה נוימן

03-5318393

מכון עזריאלי לחקר מדיניות כלכלית בישראל

ד"ר עליזה ברזיס

03-5318365

מרכז אהרון מאיר ללימודי בנקאות

פרופ' דניאל לוי

03-5318331

מרכז לחקר כלכלה והלכה

פרופ' י' רוזנברג

המרכז לכלכלת בטחון ושלום

פרופ' ב"צ זילברפרב

03-5318949

קתדרא וולפסון לכלכלה ולמינהל עסקים ע"ש סיר אייזיק וולפסון

פרופ' שמואל ניצן

03-5318930

קתדרא ע"ש גיטיס למסחר בינלאומי

פרופ' אריה הילמן

03-5318366

קתדרא ע"ש מוריס וביאטריס גלזר בחשבונאות

ד"ר בת שבע גל

03-5318936

 

המחלקה למדעי המדינה

 

שם המרכז

מנהל / ראש המרכז

טלפון

מכון לשלטון מקומי

ד"ר שמעון רוזביץ

03-5318560

מרכז ארגוב לחקר ישראל והעם היהודי

פרופ' סטיוארט כהן

03-5318157

מרכז בס"א ללימודים אסטרטגיים

פרופ' אפרים ענבר

03-5318959

מרכז לחקר הקהילה האירופית

פרופ' אילן גרילסהמר

03-5318578

המרכז למדיניות ולתקשורת בינלאומית

ד"ר שלמה שפירא

קתדרא ע"ש יהודה אבנר לדת ופוליטיקה

פרופ' אליעזר דון-יחיא

03-5318157

קתדרא ע"ש ליינר לדמוקרטיה ואזרחות

פרופ' שמואל סנדלר

03-5318157

קתדרא ע"ש פטרסון

פרופ' ברוך זיסר

03-5318044

 

המחלקה לפסיכולוגיה

 

שם המרכז

מנהל / ראש המרכז

טלפון

קתדרא ע"ש גינצבורג לחקר האלצהיימר

פרופ' שלמה יהודה

03-5318583

מרכז לחקר מחלת האלצהיימר ע"ש פרבר

פרופ' שלמה יהודה

03-5318583

 

המחלקה לגיאוגרפיה וסביבה

 

שם המרכז

מנהל / ראש המרכז

טלפון

קתדרא ללימודי קרן קיימת לישראל

פרופ' יוסי כץ

03-5318192

מרכז לחקר ההר במרחב יהודה וגוש עציון

פרופ' יוסי כץ

03-5318192

 

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 

שם המרכז

מנהל / ראש המרכז

טלפון

המכון הסוציולוגי לחקר קהילות

פרופ' לריסה רמניק

03-5318223

 

בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד

 

שם המרכז

מנהל / ראש המרכז

טלפון

מרכז ע"ש איירה קיוקין למשפחה

פרופ' משה הלוי-ספירו

03-5317265

קתדרא ע"ש אלי ויזל לחקר ההיבטים הפסיכו-חברתיים של השואה

פרופ' יונתן רבינוביץ

03-5318069

קתדרא ע"ש הורוביץ לשירותים קהילתיים

פרופ' יונתן רבינוביץ

03-5318069

 

בית הספר לתקשורת

 

שם המרכז

מנהל / ראש המרכז

טלפון

המרכז לתקשורת בינלאומית

פרופ' איתן גלבוע

03-5317060

המרכז למשפט ותקשורת

פרופ' אריאל בנדור

המרכז לתקשורת ויהדות (בהקמה)

המרכז לתקשורת חדשה (בהקמה)