יחידת המחקר בנושא העוני

היחידה מציעה לתורמים מסלולי הנצחת יקירים

 

במהלך השנתיים האחרונות, הוקמה בפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת בר אילן יחידת מחקר בנושא עוני. מוקדי המחקר של היחידה הם: שוק העבודה ועוני; ילדים בעוני; חינוך והעברה בין דורית של עוני; רשתות פורמליות ובלתי פורמליות של תמיכה חברתית באלו החיים בעוני; הגירה ועוני.

 

מטרות היחידה:

 1. קידום המחקר המדעי על עוני.
 2. טיפוח שיתופי פעולה בינלאומיים בחקר העוני.
 3. פיתוח מדיניות העוסקת בעוני המבוססת על מחקר מדעי.
 4. הכשרת חוקרות וחוקרים, קובעות וקובעי מדיניות ופעילות/ים חברתיים בתחום.
 5. חיזוק הנראות של המחקר השיטתי בתחום העוני המתקיים, מזה זמן רב, בפקולטה למדעי החברה.
 6. המרצת שיתופי פעולה בין-תחומיים בחקר העוני.
 7. הקמת מרכז מידע בין-אוניברסיטאי לפרויקטים בתחום העוני.

 

רציונאל:

השינויים במדיניות הרווחה בישראל לצד חשיפתם של יותר עובדים בישראל לתעסוקת עוני, מחזקים את הצורך למפות נתיבים עכשוויים לכניסה לעוני וכן את המפגש שלהם עם דפוסים של עוני ארוך טווח. הידע העכשווי על עוני נוטה להיות חלקי ולא מספק. יצירת מאגר נתונים אמפיריים מספק תאפשר הבנה ספציפית ומקומית של התהליכים האמורים, בנוסף לפרספקטיבות השוואתיות. לצד מחקר רב בתחום המדיניות הכלכלית והחברתית, לא קיים מרכז מחקר אחד העוסק בחיים בעוני בישראל. בנסיבות אלה, לא מתקיימים תהליכי הצבר לידע הקיים בתחום כך שיוכל להשפיע הן על המחקר והן על מדיניות ציבורית בנוגע לצדק חברתי. יחידת המחקר בנושא העוני שואפת לאגד חוקרים ממגוון תחומים במדעי החברה, כגון סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, עבודה סוציאלית, קרימינולוגיה, כלכלה, מדע המדינה, חינוך, פסיכולוגיה, גיאוגרפיה ועוד לשם יצירתו של גוף ידע שכזה.

 

כיווני פעולה מתוכננים:

 1. ניטור מגמות לגבי עוני, הפצת נתונים ומחקר על עוני.
 2. פיתוח פתרונות מעשיים להתערבות ברמה הממלכתית והמקומית ולהפחתת העוני בישראל.
 3. קידום הבנה מעמיקה של המדדים ה"אובייקטיביים" וה"סובייקטיביים" של העוני.
 4. פיתוח מדדים איכותניים בתחום העוני.
 5. קידום מחקר שיתמקד בפירוט ההתנסויות היומיומית היוצרות את מעגל העוני, כמו גם את הדרכים בהן ניתן להיחלץ ממנו.
 6. מיפוי האוכלוסיות המועדות לעוני, והבנת תשלובת החסמים ליציאה מעוני הייחודית לכל אוכלוסייה.

 

צוות היחידה:

בראש היחידה עומדת פרופ' אורלי בנימין מהמחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה

חברי היחידה הם:

 • ד"ר ניר כהן מהמחלקה לגיאוגרפיה
 • ד"ר איילת מקרוס מבית הספר לעבודה סוציאלית
 • פרופ' יוסף דויטש, מהמחלקה לכלכלה
 • ד"ר שירה עופר וד"ר עינת לביא, מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 

מימון: 

עד כה הצליחה היחידה לגייס כספי מחקר מהביטוח הלאומי

בראש צוות המחקר עומדת ד"ר שרית ניסים

 

מצגת המרכז לחקר העוני - עברית